De Overheid

Een particulier of bedrijf kan op diverse manieren te maken krijgen met een gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Vaak omdat men iets van deze overheden verlangt of nodig heeft zoals het verkrijgen van een vergunning.

Wij kunnen u bijstaan in het verkrijgen van onder meer de volgende vergunningen:

– Huisvestingsvergunning

– Gehandicaptenparkeerkaart

– Short stay vergunning

– Exploitatievergunning

– Ligplaatsvergunning

– Bouwvergunning

– Sloopvergunning

– Monumentenvergunning

– Etc.

Soms krijgt men te maken met een gemeente, de provincie of de rijksoverheid, juist omdat men iets doet wat volgens die overheid niet mag. U krijgt dan te maken met de overheid omdat zij u bijvoorbeeld een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Ook bij het aanvechten van zo’n last of boete kunnen wij u bijstaan.