Werk & Inkomen

Bijna alle werkende mensen die niet zelfstandig werkzaam zijn, werken op grond van een arbeidsovereenkomst of ambtelijke aanstelling. In deze rechtsverhouding kunnen er vele soorten geschillen ontstaan. Te denken valt uiteraard aan ontslagkwesties maar ook over achterstallig loon, reorganisaties, concurrentiebedingen, wijzigingen van de functie etc. Op al deze onderdelen hebben wij vele jaren ervaringen en adviseren aan, en procederen wij voor zowel werkgevers als werknemers. Daarbij hebben wij kennis en ervaring van het medezeggenschapsrecht. Harry Eisenberger is zelf 6 jaar voorzitter geweest van een ondernemingsraad van een grote organisatie (1500 werknemers) Het adviseren en zo no nodig het procederen voor ondernemingsraden behoort tot onze expertise.

Als inkomen uit werk wegvalt is er een sociaal vangnet. Veel mensen kunnen aanspraak maken op een WW uitkering. Voor mensen die (tijdelijk) arbeidsongeschikt zijn is er de Ziektewet en de WIA. Ingewikkelde materie waarbij het veelvuldig voorkomt dat het UWV soms ten onrechte nadelige beslissingen neemt over niet toekennen, stopzetten of negatief wijzigen van een uitkering. De wet biedt gelukkig veel mogelijkheden om op te komen tegen dergelijke beslissingen. Wij procederen veelvuldig over dergelijke kwesties.

Als er geen recht (meer) bestaat op andere uitkeringen dan rest de Bijstand. Ook hier is de ervaring dat gemeenten regelmatig onjuiste beslissingen nemen over toekennen, stopzetten of negatief wijzigen van een uitkering. Ook voor het recht op een bijstandsuitkering biedt de wet goede mogelijkheden om op te komen tegen negatieve beslissingen.