Wonen

Iedereen moet wonen, of dit nu in een eigen huis is of in een huurwoning. De aanschaf van een huis is voor veel mensen de grootste uitgave die ze ooit in hun leven zullen doen. Dat er bij deze aanschaf ook dingen mis kunnen gaan kan enorm ingrijpend zijn. Het gekochte huis vertoont gebreken, de koop cq verkoop gaat op het laatste moment niet door. De koper doet een beroep op een ontbindende voorwaarde etc. In veel van dit soort gevallen zal rechtsbijstand noodzakelijk zijn om op te komen voor je rechten. Wij helpen hier graag bij. Inmiddels hebben we veel ervaring opgedaan voor zowel kopers als verkopers.

Ook de huurovereenkomst is een bron van mogelijke geschillen. Zeer belangrijk voorbeeld is het (ongewilde) einde van de huurovereenkomst, dit kan inhouden dat je als bewoner op straat komt te staan. Veel huurgeschillen gaan over gebreken aan een woning waardoor het huurgenot wordt aangetast. Over de huurprijs kan verschil van mening ontstaan omdat op grond van de wet er wel eens een veel lagere huur verschuldigd is dan is overeengekomen.

Appartementseigenaren zullen lid zijn van een Vereniging Van Eigenaren (VVE) In deze verhouding zijn er verschillende rechten en verplichtingen die mogelijk aanleiding kunnen zijn voor een geschil. Te denken valt aan collectieve uitgaven of een niet goed functionerend bestuur of aangewezen beheerder.

Op al deze onderdelen kunnen wij juridische ondersteunging bieden. In onze optiek loon het hierbij vaak de moeite om eerst te bezien of er niet minnelijke oplossingen voorhanden zijn. Het voeren van procedures schuwen wij uiteraard niet, sterker nog we doen het in principe graag en met overgave. Feit is echter dat een oplossing buiten de rechter om vaak goedkoper zal zijn en voor beide partijen meer bevrediging zal bieden. Vaak moeten partijen nog lang met elkaar verder en dan kunnen procedures ook ontwrichtend werken.