Over ons

Ruud Eisenberger

Ruud is in 2005 afgestudeerd (UvA) en heeft zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het sociale zekerheidsrecht. Sinds 2006 staat hij zowel werkgevers als werknemers bij inzake arbeidsrechtelijke problemen dan wel conflictsituaties. Arbeidsrechtelijke vraagstukken kunnen zich gedurende de gehele looptijd van de arbeidsovereenkomst/ambtelijke aanstelling voordoen.

Ruud heeft ruime proceservaring bij:

• Bezwaarprocedures (UWV en Gemeenten);

• Rechtbanken (civiel, bestuursrecht en kanton);

• Gerechtshoven (de hoger beroepsinstantie);

• De Hoge Raad (de hoogste arbeidsrechter);

• De Centrale Raad van Beroep (de hoogste rechter ter zake ambtenarenzaken en sociale zekerheidszaken);

Ruud gaat altijd voor het maximale resultaat; dat kan een schikking zijn in minder gunstige zaken of het voeren van een procedure bij de rechter indien dat aangewezen is voor het beste resultaat. Ruud hecht er grote waarde aan nauw samen te werken met de cliënt (namelijk de hoofdrolspeler) om zo gezamenlijk de (proces-)strategie te bepalen. Betrokkenheid werkt immers twee kanten op: naast dat de advocaat natuurlijk betrokken is, is het net zo belangrijk dat de cliënt dat gevoel van betrokken worden zelf ook heeft. Het is immers zijn of haar zaak!

Specialismes

– Arbeidsrecht

– Ambtenarenrecht

– Sociale zekerheidsrecht

– Algemene contractrecht